Breaking news:

Concurs “Câștigă o superbă rochie de mireasă” la Târgul “Nunta Ta“

Visul oricărei femei este o rochie de mireasă în care să se simtă ca o prințesă și în care să strălucească întreaga noapte, întocmai ca în povești. Noi îți îndeplinim visul și venim în ajutorul viitoarelor mirese cu un concurs special. Tot ce trebuie să faci este să îndeplinești următoarele condiții:

  • LIKE&SHARE la postarea concursului
  • COMMENT & TAG la trei cupluri ce vor fi viitori miri
  • CHECK-IN & FOTO la Târgul Nunta Ta din weekendul 15-17 martie, desfășurat la Havana Ballrooms.

Mai multe detalii găsiți în regulamentul concursul, afișat mai jos.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Regulament concurs “Castiga o superba rochie de mireasa”, desfasurat in perioada 13.03.2019-17.03.2019

Prezentul regulament are scopul de a informa cu privire la desfasurarea Concursului initiat de Organizator si se adreseaza unei anumite categorii de participanti (anume desemnata de Organizator), reprezentand o serie de reguli ce trebuie respectate in cadrul desfasurarii acestei activitati:

Art. 1 – Organizatorii si Regulamentul Oficial al Concursului

Organizatorul concursului “Castiga o superba rochie de mireasa” ADDCITYO.R. S.R.L. societate de drept roman, cu sediul social in Str. Brailei nr. 68, Bl. BR3, jud. Galati, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J17/1094/2013, avand CUI RO32200805 (denumita in cele ce urmeaza “Organizatorul”)

1.1 Concursul se va derula conform prezentului regulament (denumit in cele ce urmeaza „Regulamentul”) obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul derularii Concursului, dar nu inainte de a anunța publicul cu privire la aceste modificari, prin intermediul unui comenatariu la postarea de concurs.

1.2 Pentru aducerea la cunostinta publicului, Regulamentul este intocmit si este disponibil, in orice moment si in mod gratuit, oricarei persoane interesate, prin accesarea paginii de Facebook Revista Urbania – https://www.facebook.com/revistaurbania/

Art.2 – Teritoriul si durata de desfasurare a Concursului

Concursul este organizat si se desfasoara pe pagina oficiala AddCityEvents – https://www.facebook.com/revistaurbania/ in perioada 13.03.2019, ora 15:00 – 17.03.2019, ora 24:00.

Art.3 – Dreptul de participare

3.1. Se pot inscrie in vederea participarii la Concurs numai persoanele fizice („Participantii”) cu domiciliul sau resedinta in Romania, in judetele Galati si Braila si care, la data inscrierii, au implinit varsta de 18 ani.

3.2. Se pot inscrie pe Facebook doar persoane cu adresa de mail si cont de Facebook valid.

3.3. Nu pot participa la Promotieurmatoarele categorii de persoane: angajatii AddCity O.R. S.R.L., angajatii organizatorului precum si angajatii asociatilor/ administratorilor acestuia, angajatii colaboratorilor (cu care exista relatii contractuale) Organizatorului, precum si rudele pana la gradul doi inclusiv sau afinii (sot/ sotie) tuturor celor mentionati anterior, angajatii oricaror companii implicate in realizarea oricaror activitati legate de organizarea si desfasurarea Concursului.

Art.4 – Modul de desfasurare si mecanica concursului

4.1 Concursul contine 1 postare de concurs pe pagina de Facebook Revista Urbania- https://www.facebook.com/revistaurbania/ publicat in data de 13.03.2019, ora 15:00.

4.2 La acest concurs va exista 1<un>castigator.

4.3 Cerinta concursului este:

“LIKE&SHARE la postarea concursului

COMMENT & TAG la trei cupluri ce vor fi viitori miri

CHECK-IN & FOTO la Targul Nunta Ta din weekendul 15-17 martie”

4.4 Castigatorul va fi extras prin tragere la sorti, cu ajutorul platformei online https://www.random.org/ si, daca intruneste conditiile de participare la concurs va fi desemnat castigator.

4.5 Numele castigatorilui va fi anuntat printr-un comentariu la postarea de concurs, pe data de 18.03.2019, intervalul orar 10:00-14:00.

4.6 Daca persoana desemnata castigatoare nu isi revendica premiul trimitand un mesaj privat Organizatorului in cursul zilei de 18.03.2019, pana la ora 18:00, premiul va ramane in posesia Organizatorului.

4.7 Daca persoana desemnata castigatoare renunta la premiul castigat, premiul va ramane in posesia Organizatorului.

4.8 Organizatorul isi rezerva dreptul de a sterge fara avertisment comentariile care nu au legatura cu tema concursului, sunt injurioase, defaimatoare la adresa altor persoane, folosesc cuvinte urate sau instiga la ura ori violenta.

Art.5 – Premiile Concursului

5.1 Premiul concursului consta intr-o rochie de mireasa cu bustul ajustabil ce se potriveste marimilor 36-44. Rochia este noua si va fi predata cu eticheta. Nu se asigura nicio modificare sau ajustare asupra rochiei.

5.2 Premiile se acorda conform conditiilor descrise in Art. 4.

5.3 Participantilor la Concurs nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare.

5.4 Nu se poate acorda contravaloarea in bani a premiului castigat in cadrul prezentului Concurs, respectiv nu se poate schimba premiul oferit in cadrul prezentului Concurs.

5.5 Premiul se va ridica de la sediul ADDCITY O.R. S.R.L., incepand cu data de 19 martie, ora 10:00.

Art. 6 – Responsabilitate

6.1 Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea si nu va fi numit parte in cazurile referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate a premiilor nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul Concursului va acorda premiul persoanei care respecta prevederile acestui Regulament Oficial. Din momentul primirii premiului de catre castigator, Organizatorul este eliberat de orice obligatie fata de Participantul castigator.

6.2 In cazul in care Organizatorul constata ca un castigator nu a indeplinit si / sau nu a respectat conditiile stipulate de prezentul Regulament Oficial, Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda/anula oricand drepturile si beneficiile ce revin castigatorului, fara ca Organizatorul sa datoreze vreo despagubire sau plata respectivului castigator.

6.3 In cazul in care Organizatorul constata asemenea situatii dupa ce premiul a fost deja acordat, respectivul castigator va restitui Organizatorului valoarea premiului si cheltuielile aferente suportate de Organizator in legatura cu aceasta.

6.4 Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor oferite in cadrul acestui Concurs.

6.5 Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru calitatea sau viciile ascunse ale premiilor acordate in aceast Concurs. Producatorul fiecarui obiect oferit ca premiu in cadrul acestui Concurs va remedia orice defect in termenii si conditiile stipulate in certificatele de garantie.

6.6 Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestui Concurs. Orice intentie de influentare a rezultatelor consursului va avea ca rezultat scoaterea din concurs.

6.7 In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

6.8 In cazul in care un castigator se afla in imposibilitatea fizica de a se deplasa, predarea premiului se poate face catre o persoana imputernicita de catre castigator numai in baza unei procuri autentificate de catre un notar public. Aceasta procura autentificata va imputernici reprezentantul castigatorului sa semneze inclusiv declaratia prin care Organizatorul este exonerat de orice raspundere care ar putea decurge din acordarea oficiala a premiului catre persoana imputernicita in acest sens, precum si de plata oricaror despagubiri sau solutionarea oricaror reclamatii legate de acesta.

6.9 Conform regulamentului Facebook, trebuie sa mentionam ca acest Concurs nu este in niciun fel sponsorizat, administrat sau asociat cu platforma Facebook, Inc. Prin participare, participantii confirma ca au varsta de cel putin 18 ani, absolva Facebook de responsabilitate si sunt de acord cu termenii si conditiile de utilizare a Facebook.

Art. 7 – Litigiile si legea aplicabila

7.1 Eventualele litigii aparute intre Organizator, pe de o parte, si oricare dintre Participanti, pe de alta parte, se vor rezolva pe cale amiabila.

7.2 Legea aplicabila este legea romana.

Art. 8 – Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal

8.1 Cadrul legal general care reglementeaza prelucrarea datelor cu caracter personal este reprezentat de Regulamentul European General privind Protectia Datelor cu Caracter Personal nr. 679/2016 (“GDPR”).

8.2 In momentul in care alegi sa participi la concursul organizat pe pagina de Facebook REVISTA URBANIA, anumite date cu caracter personal ale tale vor fi prelucrate de ADDCITY O.R. S.R.L., astfel incat tu sa ai acces la concurs, iar noi, direct sau prin partenerii nostri, sa te putem informa cu privire la premiile oferite in cadrul concursului.

8.3 ADDCITY O.R. S.R.L.prelucreaza exclusiv datele cu caracter personal furnizate de tine, in contextul inscrierii la Concurs si doar in urmatoarele scopuri: derularea Concursului, informarea participantului castigator, livrarea premiului, efectuarea formalitatilor financiar-contabile, conform legii aplicabile.

Datele tale cu caracter personal ce vor face obiectul prelucrarii sunt:

  1. a) Numele
  2. b) Prenumele
  3. c) Facebook Username
  4. d) Imaginea <doar in cazul concursurilor in care Utilizatorul trebuie sa isi incarce imaginea in comentarii pentru a participa>
  5. e) Datele din documentele de identificare (pentru castigator)

Datele castigatorului se pastreaza pana la finalizarea concursului si acordarea. Pe facebook datele se vor pastra conform politicilor lor.

Tertii care pot avea acces la datele tale cu caracter personal, in contextul derularii Concursului sunt colaboratorii cu care se organizeaza Concursul.

8.4 Mai multe informatii cu privire la prelucrarea datelor tale cu caracter personal in aceste scopuri, inclusiv cu privire la modul in care iti poți retrage consimtamantul, poti gasi in Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal, disponibila aici: https://revistaurbania.ro/politica-de-confidentialitate/.

Art. 9 – Incetarea concursului

9.1 Prezentul Concurs poate inceta numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora*, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a o continua.

*Forta majora, convenita ca fiind evenimentul imprevizibil si de neinlaturat, petrecut dupa intrarea in vigoare a prezentului Regulament Oficial si care impiedica partea sau partile sa-si indeplineascaobligatiile contractuale, exonereaza de raspundere partea care o invoca, pe durata de existenta a cazului de forta majora, confirmat de Camera de Comert si Industrie a Romaniei.

9.2 Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului Oficial si continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinireaobligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art. 1082 si 1083 Codul Civil.

9.3 In cazul in care invoca forta majora, Organizatorul este obligat sa comunice existenta acestuia participantilor la Campanie, in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

Art. 10 – Alte Clauze

10.1 Deciziile Organizatorului privind promotia sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor.

10.2 Premiile neacordate vor ramane in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.

10.3 Eventualele sesizari legate de desfasurarea Concursului vor fi facute pe adresa de e-mail a Organizatorului – officeaddcity@gmail.com – pana pe data de 17.03.2019, ora 24:00. Sesizarile ulterioare nu vor fi luate in considerare.

Ți-a plăcut acest articol?

votează!

0 / 5. voturi: 0

ai citit?

Vara asta la înălțime! SUMMER BY YOUR OWN RULES #peterasa Shopping City Galați

Vara asta se lasă cu amintiri, mult zâmbet, versuri...

1 iunie la Brăila Mall: tărâm de poveste

Anul acesta, distracţia este dublă: de 1 si 2...

MANGOLIV – healthy station! Angajament zilnic pentru starea ta de bine

Cum ar fi să mergi într-un loc de dragul...

Un nou răsfăț pentru tine – magazinul de bijuterii Teratai

Ție cum îți place să te porți prin lume...

Primul magazin Teratai se deschide în Galați, pe 16 mai!

Universul inedit al bijuteriilor Teratai, disponibil până acum doar...

O nouă aventură la Brăila Mall: CĂLĂTORIE ÎN MULTIVERS!

Dacă ești pasionat de inovațiile în tehnologie sau pur...